Tuesday, February 28, 2012

Silsilah Nabi Muhammad Dan Abu Bakar As Siddiq

Abu Bakar As Siddiq adalah anak dari keluarga kaya dari Banu Taym suku Quraysh. Ayahnya Uthman Abu Quhafa panggilannya Abu Quhafa dan ibunya adalah Salma Umm-ul-Khair panggilannya Umm-ul-Khair. Beberapa nama panggilan Abu Bakar As Siddiq adalah : Abdullah ibn Abi Quhafa, Uthman ibn Aamir, Assiddiq (selalu membenarkan), Attique (nama lain Ka'bah), Abdul Ka'bah, Shaikh Akbar, Companion of the Cave, Companion of the Tomb. Bakar sendiri artinya adalah dini atau awal.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :
"Diriwayatkan dari Jabir bin Muth 'im r.a., dia berkata : Seorang perempuan menemui Nabi SAW, lalu beliau menyuruhnya kembali lagi di lain waktu. Perempuan itu bertanya,"Bagaimana jika saya nanti tidak bertemu Anda?" (maksudnya bila Rosululloh SAW wafat). Nabi SAW bersabda,"Jika kamu tidak bertemu denganku, temuilah Abu Bakar r.a.!"

Abu Bakar As Siddiq nasabnya atau keturunannya masih menyambung dengan Rosululloh SAW. Selengkapnya sebagai berikut :

Uthman  bin  Aamir  bin  Amr  bin  Ka'ab ibn Sa'ad ibn Tamim  bin  Murrah  bin  Ka'ab  bin  Lu'ai  bin  Ghalib  bin  Fihr al-Quraishi at-Tamimi.

Jalur silsilah Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutholib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib.

Baca juga : Silsilah nabi Muhammad sampai nabi Ibrahim.

1 comment: